Protein Losing Enteropathy


De oorzaak van PLE is onbekend maar heeft een sterke tendens naar vererving, daarom is het raadzaam hiermee rekening te houden bij het fokken. Met aan PLE lijdende honden moet daarom niet mee worden gefokt.
Fokken met honden die familie hebben die lijden aan PLE of bekend zijn met het doorgeven van PLE, vooral als deze voorkomen aan beide kanten van de stamboom, geven een hoog risico op PLE. Daarom is het niet verstandig te fokken met directe familie of verervers van PLE.