Inteelt/verwantschap coëfficiënt.

Het inteelt/verwantschapscoëfficiënt zegt iets over hoeveel de ouderdieren in genetisch opzicht op elkaar lijken. Als het coëfficiënt 0% is, dan betekent dit dat de ouderdieren op geen enkele manier familie van elkaar zijn; dat zij genetisch niet op elkaar lijken. Het inteelt/verwantschapscoëfficiënt is dus afhankelijk van de genen die de ouderdieren gemeenschappelijk hebben.

 

Op dit moment zijn er nergens regels gesteld die toezien op de hoogte van het inteelt/verwantschaps-coëfficiënt. Het is wel van belang om het percentage zo laag mogelijk te houden, om nieuwe DNA mutaties (en daarmee nieuwe DNA gerelateerde ziektes) te voorkomen.

 

Op de pagina 'Actuele nesten' vindt u in de omschrijving van de nesten het inteelt/verwantschaps-coëfficiënt terug in de omschrijving. 

 

Wilt u het coëfficiënt weten van een bepaalde combinatie stuur ons dan een mail .