Heup en Elleboog dysplasie.

HD is een stoornis in de ontwikkeling van de heupgewrichten van de hond. Dit kan erfelijk zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook veroorzaakt worden door externe factoren als voeding en beweging.

 

Bij de Wheaten doen zich geen problemen voor die te maken hebben met HD (heupdysplasie). Het is belangrijk om dit zo te houden. Daarom zijn wij voorstander van het doen van HD-testen. In veel van de Nederland omringende landen is het testen op HD al verplicht gesteld. Daarom hebben wij  de volgende afspraken gemaakt:

 

De fokker of de eigenaar van een dekreu/fokteef moet zijn reu/teef  op HD testen voordat deze gebruikt wordt voor de fok.

 

Als uit de test blijkt dat de reu/teef  HD-D of HD-E heeft, dan mag er niet mee gefokt worden. 

 

Als uit de test blijkt dat de reu/teef HD-C heeft, dan mag deze alleen gebruikt worden in combinatie met een reu/teef die geen heupafwijking heeft.  

 

 

 Om heup- en elleboog dysplasie te voorkomen is het belangrijk inteelt en vroege castratie/sterilisatie van pups te vermijden. Test de beoogde fokdieren, maar kijk ook naar de nabije familie leden omdat ook zij een risico factor kunnen zijn. Als bijvoorbeeld 1 van de nestgenoten HD heeft, moet er rekening worden gehouden met een verhoogd risico op HD en moet de partner zorgvuldig worden gekozen.

VoorHD  geldt hoe beter de resultaten van de ouders des te kleiner de kans op het ontstaan van HD. Hierbij kunnen ook omgevings factoren een rol spelen, zoals te zware pups, micro trauma (uitlglijden op gladde vloeren, vallen, traplopen enz) overbelasting en castratie/sterilisatie op jonge leeftijd. De aandoening kent dus meerdere factoren(omgeving en verervings risico) en lijkt polygenic(er zijn meerdere genen betrokken).

 

Algemeen ED lijkt sterk vererfbaar. Het is aan te raden om hierover te overleggen met een gespecialiseerde dierenarts.